Fördelar med styrd borrning

Styrd borrning kan utföras för alla typer av ledningar utan att gräva.

Vissa saker kan vi lösa utan att gräva alls.

Ska man renovera VA-ledningar i stadsmiljö är schaktfria metoder helt oslagbara. Istället för att göra ”som man alltid har gjort”, det vill säga där man gräver upp allt ovanför ledningarna, har en massa transporter som släpper ut avgaser och grävmaskiner som väsnas, kan vi minimera schakterna och göra jobbet på en tredjedel av tiden och till hälften av priset. Men det viktigaste av allt är att miljöpåverkan ibland är uppemot 70 procent lägre för schaktfri ledningsförnyelse jämfört med konventionella metoder.

Korta fakta om Styrd borrning

1. Idealisk för nyläggning i svårtillgängliga och komplexa stads- och gatumiljöer
2. Snabb och ekonomisk nyläggning av alla typer av ledningar i dimensioner upp till Ø 1 200 m.m
3. Passar alla markförhållanden och material året om
4. Höga hållfasthetsvärden – klarar högt ställda krav på funktion och livslängd
5. Minimal eller ingen schaktning och återställning

Styrd borrning är en smidig metod för nyläggning av rör

Styrd borrning kan utföras för alla typer av ledningar utan att gräva. Borrningen utförs sluttande från ytan med ett styrhuvud i den riktning och på det djup som bestämts.

Precisionen är mycket god och styrhuvudet styrs upp på den exakta målpunkten. Metoden kan med fördel användas på såväl långa sträckor som på stort djup.

Långvariga störningar med uppgrävningar i känsliga miljöer, kan helt undvikas med styrd borrning. Den enda störning som kan uppstå, består av uppställningsplats för maskin och material vid start- och slutpunkt för den tilltänkta ledningen.

Tekniken är det nya sättet att nyanlägga rör under vattendrag, under känsliga trafikmiljöer, flygplatser, mellan och under huskroppar med mera.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss redan idag, vi återkommer så snart som möjligt med svar på dina frågor!
Kontakta oss

Besöksadress:

JW Borr AB
Krånge 129
855 92 KOVLAND

Fakturaadress:

JW Brunnsborrning AB
LIN1925 Scancloud
831 97 Östersund

Kontaktinformation:

Telefon: 060-916 80
E-post: jw@jwbrunnsborrning.se
Besök även JW Brunnsborrning: jwbrunnsborrning.se