Många fördelar med schaktfritt

I många fall blir det billigare än konventionell grävning då man ofta slipper stora återställningar av mark och trafikavstängningar.

När är det bra med schaktfritt?

Perfekt vid känsliga miljöer för att undvika uppgrävningar och olika störnings moment i t ex stadsmiljöer. Minimal förbrukning, utsläpp, buller och återställning samt att det passar sig för alla markförhållanden. Med våra maskiner för styrdborrning borrar vi horisontellt på önskat djup och sträcka i både jord och berg.

Vi drar vi ledningar med stor precision under t ex Järnvägsspår, vägar, vattendrag & flygplatser. I många fall blir det billigare än konventionell grävning då man ofta slipper stora återställningar av mark och trafikavstängningar.

Kostnadseffektivt, det låter bra tycker vi!

Effektiv process genom hela genomförandet från start till slut.

Infrastruktur på kundens villkor.
SBR-borrning
Styrd-borrning
Styrd hammar-borrning

AT(SBR)-Borrning är styrdborrning med rullborrkrona vilket möjliggör borrning i stenig mark samt berg.
SBR-utrustningen har ett smart system med dubbla borrstänger där den inre stången driver borrkronan framåt medans den yttre ser till att riktningen kan justeras genom att vinkla borrstången. Genom att använda en sändare som kan ta emot signaler ifrån pilotröret kan operatören hela tiden ha full kontroll på rörets aktuella djup samt lutning.

Vid nått mål byts pilotröret ut mot en så kallad upprymmare och rör/slang kopplas på för att dra tillbaka till startpunkten. För att minska friktionen sprutas vatten blandat med bentonit ut ur upprymmaren. Man kan rymma upp i flera steg beroende på vilken slutdimension man är ute efter.

Styrd borrning (JT)

En effektiv metod för förläggning av ledningar där grävning inte är ett alternativ. Denna metod genomförs vid gynnsamma markförhållanden utan större stenpartier eller berg.

Styrd hammarborrning (AT)

En effektiv metod för förläggning av ledningar där grävning inte är ett alternativ. Denna metod används vid mindre gynnsamma markförhållanden så som sten och berg.

SBR-borrning

SBR-borrning representerar en avancerad form av styrd borrning och används främst för att skapa långa och krökta hål, särskilt när marken är för hård eller rik på stenar för konventionell styrd borrning. Precis som vid traditionell styrd borrning är metoden baserad på att arbete utförs från markytan, där elektronik används för att styra riktningen på borrkronan.

Processen inleds genom att borra ett pilothål, vilket sedan utvidgas i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension. Det unika med SBR-borrning är användningen av ett system med dubbla borrör. Det inre borröret driver borrkronan framåt, medan riktningen justeras genom att den yttre borrstången kan vinklas. Denna dubbla borrörsdesign möjliggör finjusteringar och ökad flexibilitet under borrningsprocessen.

Efter att pilothålet har skapats och utvidgats enligt behov dras media-röret tillbaka genom hålet. Denna metod möjliggör effektiv hantering av krävande markförhållanden och ger möjlighet att skapa exakt formade hål med minimal påverkan på omgivande mark.

SBR-utrustningen kombinerar således avancerad elektronik, dubbla borrör och noggrann styrning för att möta kraven för borrning i komplexa och utmanande markmiljöer. Denna metod har blivit en väsentlig resurs inom geotekniska och byggtekniska tillämpningar där precision och flexibilitet är av yttersta vikt.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss redan idag, vi återkommer så snart som möjligt med svar på dina frågor!
Kontakta oss

Besöksadress:

JW Borr AB
Krånge 129
855 92 KOVLAND

Fakturaadress:

JW Brunnsborrning AB
LIN1925 Scancloud
831 97 Östersund

Kontaktinformation:

Telefon: 060-916 80
E-post: jw@jwbrunnsborrning.se
Besök även JW Brunnsborrning: jwbrunnsborrning.se